EMS-KODER

Nye kategorier fra 01.01.2016

Kategorie I
EXO - Exotic
PER - Perser
RAG - Ragdoll
SBI - Hellig Birma
TUV - Tyrkisk Van

Kategorie II
ACL - American Curl langhår  
ACS - American Curl korthår
MCO - Maine Coon 
NEM - Neva Masquerade
NFO - Norsk Skogkatt
SIB -   Sibirkatt
TUA - Tyrkisk Angora

Kategorie III
BEN - Bengal
BML - Burmilla
BRI  - Britisk Korthår
BUR - Burmeser
CHA - Chartreux
CYM - Cymric
EUR - Europé 
KBL - Kurilsk Bobtail, langhår
KBS - Kurilsk Bobtail, korthår
KOR - Korat 
MAN - Manx
MAU - Egyptisk Mau
OCI - Ocicat
SIN - Singapura
SNO - Snowshoe
SOK - Sokoke

Kategorie IV
ABY - Abyssiner
BAL - Balineser
CRX - Cornish Rex
DRX - Devon Rex 
DSP - Don Sphynx
GRX - German Rex
JBT - Japanese Bobtail
OLH - Orientalsk langhår
OSH - Orientalsk korthår 
PEB - Peterbald
RUS - Russian Blue
SIA -  Siameser
SOM - Somali
SPH - Sphynx
SYL - Seychellois langhår
SYS - Seychellois korthår

Huskatt
HCL - Huskatt Langåret 
HCS - Huskatt Korthåret


EMS-KODER

Pelsfarger
Mønster
a - Blå
b - Sjokolade
c - Lilla
d - Rød
e - Creme
f - Skilpadde (eller svartskilpadde)
g - Blåskilpadde
h - Sjokoladeskilpadde
j - Lillaskilpadde
m- Karamell eller aprikos- Kun til registreringsformål. Når "m" tilføyes EMS koder for diluted colour variant, betyr det at katten er blitt registrert i en annen organisasjon som carmel ( blå, lilla, fawn + "m") eller apricot ( creme, blåskilpadde, lillaskilpadde eller fawnskilpadde + "m")
n - Svart (eller brun, brunmasket, viltfarget) 
o - Sorrel (eller cinnamon, kanel)
p - Fawn
q - Sorrelskilpadde (eller cinnamonskilpadde)
r - Fawnskilpadde
s - Silver
y - Golden
w - Hvit

nt - amber- kun tillatt brukt på Norsk Skogkatt
at - light amber- kun tilatt brukt på Norsk Skogkatt
x - Ikke godkjente farge
01 - Van
02 - Harlekinn
03 - Hvitflekk
04 - Mitted - kun tillatt brukt på Ragdoll
05 - Snowshoe- kun tillatt brukt på Snowshoe
09 - Hvit, uten angitt mengde
11 - Shaded
12 - Tipped
21 - Agouti (mønster kan ikke bestemmes)
22 - Tabby
23 - Tigret
24 - Spotted
25 - Ticket (ABY/SOM-mønstret)
31 - Burma-tegning
32 - Tonkaneser-tegning
33 - Masket (siameser etc)

Hale

Øyenfarge

 Gjelder bare Manx og Cymric.

51 - Rumpy
52 - Rumpy riser
53 - Stumpy (opptil 3 cm)
54 - Longie (lenger enn 3 cm)

61 - Blåøyd
62 - Orangeøyd (gul hos visse raser)
63 - Oddeøyd (1 blått og 1 orange øye)
64 - Grønnøyd
65 - Burmaøyenfarge
66 - Tonkaneserøyenfarge
67 - Maskede katters øyenfarge (siameserblått)

Ører

71- rette ører
72- krøllete ører

 

© Jennyrose's Webdesign ©